Associats

Moviment Coral Català

És una confederació que fou fundada el 1995 i actualment agrupa les Corals Joves de Catalunya, la Federació Catalana de Pueri Cantores, la Federació de Cors de Clavé i el Secretariat de Corals Infantils de Catalunya. Representa més de 700 entitats corals i uns 30.000 cantaires disseminats per tot el territori català.

Coordina l'activitat de les federacions i garanteix la representativitat de Catalunya en organismes internacionals, essent membres d'organismes internacionals com la Federació Europea de Joves Corals Europa Cantat, la Federació Internacional de Música Coral i el Consell Europeu de Música. Així mateix, és la seu de l'Oficina pel Cant Coral de la Mediterrània.

A través de la música i el cant coral, la seva activitat s'esten a l'educació, l'acció social, la participació i l'associacionisme, la immigració, el civisme i la convivència, i al coneixement, presència i projecció de Catalunya a l'exterior. Organitza concerts, activitats comunes i dóna ajudes a la formació, entre d'altres.


Pl. de Víctor Balaguer, 5, 6è 08003 Barcelona / el Barcelonès
Tel. (34) 93 319 67 28
Fax
Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya

Fou fundada el novembre de 1985, dins del context del Congrés de Cultura Catalana. Actualment la formen 300 entitats que abasten un col·lectiu de 12.000 persones.

Geogràficament la seva presència està a tot Catalunya i forma part de la "Confederación Estatal de Teatro Amateur" (CETA), i CETA és dins de l'AITA (Associació Internacional de Teatre Amateur).

Esl projectes més emblemàtics organitzats per la Federació són: Trobada, Mostra Nacional de Teatre Amateur, Mostra de Teatre Infantil, Rodes i Mostres d'àmbit territorial, Jornades de formació, cursets, Premi Arlequí, Aula d'Estudis Teatrals, ...

Les entitats associades van des de les de nova creació a les que tenen més de 125 anys de vida. Així mateix, les entitats federades organitzen representacions tradicionals, creacions pròpies, 35 concursos i 15 mostres anuals (a part de les organitzades per la pròpia federació).

L'any 2010 la Federació rep la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.


Gran Via de les Corts Catalanes, 608, 1r. A 08007 Barcelona el Barcelonès
Tel. (34) 93 317 18 09
Fax
Federació Catalana de Societats Musicals

Fundada el 20 de juny de 1981 a Sant Carles de la Ràpita, compta amb 42 societats musicals associades a tot Catalunya.

Més de 1.800 músics en actiu i 3.500 deixebles de disciplines musicals diverses, directament relacionats amb les entitats federades i amb escoles de música, amb més de 6.500 membres de les entitats, és el col·lectiu que abasta aquesta federació.

Geogràficament parlant, les seves societats musicals es troben principalment a les comarques de Tarragona i concretament a les Terres de l'Ebre. No obstant, a les comarques de Barcelona, també hi ha un important grup d'entitats federades. També a Lleida hi ha una formació federada.

La Federació Catalana de Societats Musicals (FCSM), va ser una de les cinc federacions fundadores de la "Confederación Española de Sociedades Musicales". En aquest context, la presència de la FCSM és molt intensa, fins el punt que en l'actualitat els càrrecs de president i tresorer recauen amb les persones del president i secretari de la FCSM, respectivament. La FCSM disposa d'un web corporatiu i algunes de les entitats federades confeccionen el seu butlleti i/o revista periòdica.

La Federació va constituir l'any 2005 la Banda Simfònica de la Federació Catalana de Societats Musicals. Aquesta banda, integrada per músics de moltes entitats federades constitueix un referent en l'àmbit de les bandes de música.

El nombre de membres de cada societat musical va dels 40 als 100 músics i la seva antiguitat arriba en alguns casos a més de cent cinquanta anys d'existència, agrupant les seves escoles de música a més d'un centenar d'alumnes cadascuna.


Pl. de Lluís Companys, s/n - 43530 Alcanar (El Montsià)
Tel. (34) 606 43 59 14
Fax
Confederació Sardanista de Catalunya

La Confederació Sardanista de Catalunya és una entitat de 3r nivell que aglutina un doble vessant: totes les federacions sardanistes territorials de Catalunya i totes les organitzacions dels diversos actors sardanistes: cobles, colles i associacions. És el resultat de la transformació de la Federació Sardanista de Catalunya per tal d'unificar en un únic cap visible totes les manifestacions sardanistes de Catalunya. També té un servei d'assessorament per a les entitats federades i de suport tècnic, així com assegurances col·lectives.


c/ Montsec, 20-22, baixos 08030 Barcelona / el Barcelonès
Tel. (34) 93 319 76 37
Fax (34) 93 310 41 60
Agrupament d'Esbarts Dansaires

Aquest agrupament va néixer com a continuïtat de l'àmbit Dansa/Esbarts del I Congrés de Cultura Tradicional i Popular convocat pel Servei de Promoció Cultural de la Generalitat de Catalunya l'any 1985, celebrat a Manresa, amb una ferma voluntat de respecte vers la personalitat, tendència, filosofía i objectius particulars de cadascun dels Esbarts agrupats i coordinar les necessitats, les inquietuds i els anhels de tots, amb l'objectiu d'ésser útil als Esbarts i a la gent que els componen, i sobretot, reforçar la tasca que ells fan per tal de dignificar i divulgar la dansa catalana.

L'Agrupament d'Esbarts Dansaires el formen 130 entitats associades, a banda de 33 membres que ho són a títol individual.


c/ València, 558, 6è 1ª / 08026 Barcelona / el Barcelonès
Tel. (34) 93 245 61 65
Fax (34) 93 245 61 65