La junta directiva i el règim econòmic de les associacions: novetats de la Llei 4/2008