Notícies

I Jornades d’estudi Canemàs sobre associacionisme cultural a la UCE

Imatge de la portada de Canemàs, revista de pensament associatiu
Dins del marc de la XLVI Universitat Catalana d’Estiu, i concretament els dies 17 i 18 d’agost, se celebraran les 1es Jornades d’estudi CANEMÀS, sobre l’associacionisme cultural.

Es tracta d’una proposta que vol configurar un espai de reflexió entre diferents actors, estudiosos, dirigents associatius i persones afins amb l’objectiu de treballar una sèrie de temes transversals a la cultura popular i l'associacionisme amb la voluntat d’aprofundir i generar discurs propi i propostes de futur.

Els quatre temes transversals que en aquesta primera edició s’han escollit són:

  • La festa a Catalunya, un estat de la qüestió.
     
  • Diversitat i integració en l’associacionisme cultural català.
     
  • Les xarxes socials i la cultura popular.
     
  • La protecció de la cultura popular en el marc internacional: la Convenció de la UNESCO.

A partir de l’exposició de cada tema es centrarà el debat per part dels participants realitzant-se una sessió final de conclusions.

Un segon objectiu de les Jornades és el d’identificar temes i documentació de cara a les properes edicions de CANEMÀS, revista de pensament associatiu.

S’ha convidat a setze persones de diferents àmbits per tal que participin durant tot el temps que durin les jornades. L’alumnat matriculat a la UCE podrà també participar.

Més informació sobre la UCE

menú de notícies