Formulari sol·licitud 3a beca d'Estudi de l'Associacionisme Cultural Català

Podran optar a les Beques d'Estudis de l'Associacionisme Cultural Català les persones investigadors que, individualment o en equip, presentin un projecte d'estudi d'acord amb les bases.

Si sou un equip d'estudiosos, escriviu el nom i cognoms del coordinador.

Si sou un equip d'estudiosos, inscriviu el DNI del coordinador.

Si sou un equip d'estudiosos, escriviu el correu electrònic del coordinador.

Escriviu el nom i cognoms, seguit del DNI i correu electrònic de cada membre de l'equip d'investigació. Exemple: Cognoms, Nom - DNI - correu electrònic / Cognoms, Nom - DNI - correu electronic

Si sou un equip d'estudiosos, escriviu l'adreça del coordinador.

Si sou un equip d'estudiosos, escriviu el telèfon del coordinador.

En cas de ser un equip, començant pel coordinador, escriviu el nom seguit de la professó. Cognoms, Nom - Professió

A continuació descriu breument el projecte

En cas de ser un equip, començant pel coordinador, escriviu el nom seguit d'un breu paràgraf on es destaqui un parell d'aspectes del currículum relacionats amb el camp de l'estudi.

En cas de ser un equip, adjunteu el currículum del coordinador en arxiu .pdf i sense superar els 6MB.

Una breu síntesi dels principals materials de partida per a l'estudi.

Descriu, en un breu i sintètic escrit, la principal aportació que tindrà l'estudi dins l'associacionisme cultural català.

arxius relacionats

Downloads