Objectius

L' Ens de l'Associacionisme Cultural Català havent-se fet seves les propostes i conclusions dels Debats al territori, centra la seva activitat bàsica en quatre fonaments: 

 • Donar la major visibilitat possible en els mitjans de comunicació, de les activitats que porten a terme les federacions membres i les seves entitats federades. Per aconseguir-ho s’ha constituït un equip de professionals dedicats a aquests objectius, que gestionen convenis amb els mitjans de comunicació, agències de notícies, elaboren plans de comunicació i preparen cursos de formació en aquests camps.

  L’ENS també disposa de les següents eines digitals:

  Web corporativa: per informació pública del què és l’ENS i portal reservat bàsica­ment a les activitats, publicacions i dinàmiques portades a terme pels seus associats.

  Banc de Continguts Culturals: adreçat exclusivament als mitjans de comunicació. És un espai gratuït que subminis­tra contínuament material periodístic redactat en diferents formats, per àmbit temàtic i geogràfic, tot un seguit de notícies, reportatges, entrevistes, imatges, vídeo... llestos per poder reproduir de manera lliure (Creative Commons)

  Agenda de l'Associacionisme Cultural Català: un espai corporatiu pensat per la consulta ciutadana i la cerca de propostes culturals que es realitzen arreu del territori.

  Portal Cultural de Xarxane: impulsat pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, és un espai adreçat principalment als dinamitzadors i tècnics del teixit associatiu i voluntari amb la finalitat de facilitar, eines, informacions, propostes...

  Tornaveu, Associacionisme i Cultura: publicació gratuïta quinzenal en format virtual editada conjuntament amb l’Associació Heptàgon de Projectes Culturals adreçada a una base de dades de gairebé 15.000 correus electrònics directes. Es publiquen entrevistes, articles, referents... del món associatiu cultural en general. Des de 2010 edita Tornaveu, Diari de Prada, coincidint amb l’edició de la Universitat Catalana d’Estiu. Es tracta d’un espai totalment transversal i obert per a ser utilitzat directament per qualsevol iniciativa cultural i associativa.

  VilaWeb: un espai on es penjent les notícies i propostes més significatives editades per l’ENS en els seus diferents mitjans.

  Aplicació gratuïta de Tornaveu per smartphonesamb els sistemes operatius iPhone i Android que recull totes les seves edicions així com els esdeveniments publicats a l’Agenda de l’ENS.

 • Generar espais de debat, de reflexió comuna i d’intercanvi d’experiències entre del món associatiu cultural català, en la línia dels Debats al Territori, una de les conclusions del qual va ser la creació precisament de l’Ens de l'Associacionisme Cultural Català. En aquest sentit l’organització del 1er Congrés de l’Associacionisme Cultural Català, ha estat una activitat rellevant.

  Així mateix disposa de les següents eines:

  Via Fora!: fons editorial d’aquesta revista editada per l’Associació Enllaç i que es publicà entre 1983 i 2005 (66 números)

  Canemàs, revista de pensament associatiu: és una iniciativa editorial que respon a la necessitat de crear un referent teòric en profunditat del pensament associatiu cultural català. Volgudament minoritària i austera aquesta publicació en format paper s’edita semestralment i en règim de subscripció (12,00 €/any)

  Cursos de formació. Cada any s’organitzen dos cursos de formació en comunicació en totes les seves facetes.

  Participació i organització de taules rodones, xerrades, assessorament en temes relacionats amb la cultura popular i tradicional i associacionisme, a d’altres entitats, administracions locals...

 • Constituir un espai de relació amb les institucions públiques i privades per tal de fer possible que el món associatiu cultural català tingui cada vegada una major consideració i incidència en la societat catalana. Així el 21 de setembre de 2006 hi va haver l’acte de presentació de l’ENS al Museu d’Història de Catalunya, en el qual els caps de llista dels partits catalans van exposar les seves línies polítiques pel que fa a l'àmbit de la cultura; el 29 de març de 2007 l’ENS va convocar una reunió amb el Conseller Tresseras i comptà amb l’assistència d’un centenar de persones membres de 25 federacions culturals catalanes; l’11 d’abril de 2007 va tenir lloc la compareixença de l’ENS a la Comissió de Política Cultural del Parlament de Catalunya, on es van presentar les conclusions dels Debats al Territori i el propi Ens de l'Associacionisme Cultural Català; el 18 de febrer de 2009 Josep Rafecas, en representació de l’ENS és nomenat membre de la Comissió Assessora de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Així mateix, l'ENS ha mantingut reunions i entrevistes amb el President de la Generalitat. Amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya del 2010 ha produït una sèrie de vídeos/entrevista amb els caps de llista de vuit formacions polítiques catalanes, i des de maig del 2010 és membre del Consell de l'Associacionisme i Voluntariat de Catalunya. En aquests darrers anys ha signat convenis de col·laboració amb: Consell d'Associacions de Barcelona, Obra Cultural de l'Alguer, Fundació Congrés de Cultura Catalana, Xarxa Audiovisual Local, Projecte Heptàgon, Associació Catalana de Premsa Gratuïta, Òmnium Cultural i Agència Catalana de Notícies.
 • Promoure un espai de trobada i de visibilitat pública situat en un lloc central de la ciutat de Barcelona destinat al foment i divulgació de l'associacionisme sociocultural; a la dinamització interna de les federacions, coordinadores, agrupacions, centres d'estudis etnològics ..., un espai per conferències i exposicions; per impartir cursos de formació; de pràctiques i projectes per a la cohesió social; patró de formació per visites escolars; mostra de cultura catalana per a llur divulgació turística ...