Notícies

l'ENS celebra l'11 de desembre del 2010 el seu segon Plenari d'Hivern

Peu de foto
El passat dissabte dia 11 de desembre tingué lloc al CERC (Centre d’Estudis i Recerca Cultural) el Plenari d’Hivern de l’Ens de Comunicació Associativa

Els Plenaris són reunions de caràcter general que s’han instaurat des de l’any 2009 amb la finalitat de compartir, valorar i acordar entre totes les entitats federades aquells projectes i aspectes puntuals i/o bàsics de la dinàmica pròpia de l’ENS. S’acostumen a fer-ne dos, un a l’estiu i un altre a l’hivern si bé aquest útlim conté moltes més propostes per ser immediatament anterior a l’assemblea general de socis i, per la seva naturalesa es tracten la majoria de propostes presentades per l’any vinent. Aquesta dinàmica permet avançar amb certa seguretat els contingutas de l’assemblea i gestionar amb més agilitat l’avenir.

A l’edició d’enguany es va centrar per una banda en l’actualització dels estatuts per tal d’adaptar-los a la legalitat vigent. Es presentà una proposta elaborada per la Junta amb l’objectiu d’iniciar un procés (fins a finals de gener del 2011) de debat i d’aportacions per tal de poder-los aprovar a l’assemblea general ordinària del mes de març.

A banda d’quest tema, es tractaren aspectes com l’afectació que la nova Llei del Joc i Espectacles pot tenir al món associatiu, una valoració de les recents Jornades de Comunicació, la proposta de continguts de la Memòria del 1er Congrés de l’Associacionisme Cultural Català, la presentació del nou web de l’ENS (www.ensdecomunicacio.cat) (www.ens.cat), la creació d’un web-agenda pel conjunt de les entitats federades, diferents contactes i reunions mantingudes amb diverses administracions i l’acord de demanar ser declarats d’utilitat pública, ...

L’assistència fou molt concorreguda, positivament participativa i hi estigueren representades la pràctica majoria de les federacions associades.  

menú de notícies