Notícies

Premsa Comarcal i l'ENS signen un conveni

Estanis Alcover i Antoni Carné
L’ENS facilitarà als mitjans associats a Premsa Comarcal l’accés als continguts de comunicació generats per les activitats del món associatiu cultural català

L’Ens de Comunicació Associativa i l'Associació de Premsa Comarcal (ACPC) han signat, aquest dimecres  26 de gener, un conveni de col•laboració per facilitar als mitjans de comunicació associats a Premsa Comarcal l’accés als continguts de comunicació generats per les activitats del món associatiu cultural català per a fer-se’n ressò i traduir-ho en notícia.
El conveni signat pel president de l’Ens de Comunicació Associativa, Antoni Carné i Parramon i el president de l’Associació Catalana de Premsa Comarcal, Estanis Alcover i Martí, fa esment al compromís de les dues parts a estudiar l’aplicació dels mecanismes tecnològics que facin possible l’intercanvi d’aquests continguts informatius, optant per la màxima automatització dels processos d’enviament i recepció. 
Així mateix, ambdues parts es comprometen a elaborar un pla d’actuació, a partir del qual s’establiran les accions a realitzar durant els propers exercicis, la seva participació i la recerca del finançament, quan s’escaigui.
 


 

Més imatges: 

menú de notícies