Compromís

El preàmbul de l’Estatut de Catalunya assumeix rotundament que la tradició cívica i associativa de Catalunya ha subratllat sempre la importància de la llengua i la cultura catalana, dels drets i dels deures, del saber, de la formació, de la cohesió social, del desenvolupament sostenible i de la igualtat de drets, i avui, especialment, de la igualtat entre homes i dones.

A l’article 127, que es refereix estrictament a cultura, on es preveu tot un seguit d’accions per a la difusió i la promoció de la cultura, es concreta l’establiment de mesures fiscals d’incentivació de les activitats culturals en els tributs sobre els quals la Generalitat tingui competències exclusives.

Per tot això i per propi convenciment, L’ENS considera:

  1. Que les associacions són una peça fonamental de l’estructura del País i esdevenen una de les seves bases de sustentació i consolidació.
  2. Que cal donar a conèixer les tradicions, el model de país, el tarannà propi en continu procés d’evolució, per tal de que tothom pugui coneixer-el, fer aportacions i fer-se'l seu.
  3. Que volem garantir la continuïtat de Catalunya com a país i que treballarem per la seva total sostenibilitat i autogestió.
  4. Que considerem bàsic l’estímul de l’autoestima del moviment associatiu cultural català i que ens comprometem a potenciar-lo.
  5. Que cal avançar en el camí d’instruir a la joventut amb el coneixement de les nostres arrels històriques catalanes com a continuadores del nostre model social com a país lliure.