Quina és la responsabilitat de les juntes directives? Part II