Notícies

Bases dels I Premis Antoni Carné de l'Associacionisme Cultural Català

Antoni Carné Parramon, fundador i primer president de l'ENS
A continuació, us deixem les bases de participació de la 1a edició dels Premis Antoni Carné de l'Associacionisme Cultural Català, que se celebraran el 21 de març del 2017 a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm (19:00h)

27 de desembre de 2016

PREÀMBUL.-

L’Ens de l’Associacionisme Cultural Català, confederació del tercer sector cultural en l’àmbit de l’associacionisme i la cultura popular, promou els PREMIS “ANTONI CARNÉ” DE L’ASSOCIACIONISME CULTURAL CATALÀ. L’associacionisme cultural català, des de fa més de 150 anys, és un model cultural i una escola de ciutadania. L’associacionisme i les activitats de la cultura popular són un motor de creació, cohesió social i integració que ens caracteritzen en unes formes de fer i en unes formes de ser molt arrelades arreu de Catalunya. Multitud de persones participen en milers d’entitats culturals per tot el país. Així, els pobles, viles i ciutats del Principat, són testimonis de desenes de milers de manifestacions culturals que són creades en un teixit associatiu, de convivència, llibertat i solidaritat, tot fent cultura i promovent l’intercanvi de vincles emocionals, d’amistat i de valors.

Podríem acordar que tot aquest patrimoni creat, viscut, recreat i transmès des de fa tant de temps, ha estat generat per les comunitats associatives, per persones singulars i difós, en l’actualitat, per mitjans de comunicació que han escampat les activitats i la vàlua d’aquestes expressions culturals, populars i tradicionals. És el denominat, actualment, Patrimoni Cultural Immaterial.

En aquest context, l’Ens crea els Premis i els dóna el nom de qui fou el primer president de l’Entitat i gran activista-dinamitzador cultural, en Antoni Carné i Perramon. El seu mestratge i la seva incansable dedicació vers l’associacionisme i la cultura popular i tradicional, donen prestigi i donen suport als valors que volen ser impulsats mitjançant aquest premis.

L’associacionisme cultural cohesiona el conjunt de comarques catalanes, de nord a sud i d’est a oest. L’ENS de l’Associacionisme Cultural Català vol reconèixer aquesta realitat traslladant els premis Antoni Carné arreu del territori català. Les properes edicions del certamen se celebraran a ciutats de les quatre províncies catalanes.

Així doncs, l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català, entitat acreditada per la UNESCO en el Comitè Intergovernamental de la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, crea aquests premis per a visualitzar, homenatjar i reconèixer a persones, entitats i mitjans de comunicació que s’hagin caracteritzat, des de les seves propostes i activitats, en el foment de l’associacionisme i els seus valors inherents que comporten una visió oberta, sense afany de lucre, cultural i democràtica de l’ autèntica societat civil catalana.

 

PRIMER.- DEFINICIÓ DELS PREMIS

Els premis Antoni Carné volen reconèixer la tasca de les persones o organitzacions que treballen en la difusió de l’associacionisme i la cultura popular a Catalunya.

 

SEGON: FINALITAT

Els premis Antoni Carné tenen per finalitat:

 • Potenciar l’associacionisme cultural
 • Donar a conèixer les activitats que realitzen les federacions i entitats de base de cultura popular
 • Distingir les tasques desenvolupades en l’àmbit de l’associacionisme cultural català de les entitats, persones i mitjans o professionals de la comunicació per la repercussió que tenen en el seu entorn immediat i general.
 • Reconèixer la trajectòria de les entitats, persones o mitjans de comunicació que vetllen, a través de l’associacionisme cultural, en tasques d’inclusió i cohesió socials
 • Recordar la figura d’Antoni Carné, primer president de l’ENS de l’Associacionisme Cultural Català

 

TERCER.- CATEGORIES I TEMÀTICA

La primera edició dels Premis “Antoni Carné” de l’Associacionisme Cultural Català tindrà les següents categories:

1.- Premi BBVA de l’Associacionisme Cultural Català a l’entitat. Es reconeixerà la feina de l’entitat en l’àmbit associatiu i/o de cultura popular que més hagi destacat en l’organització d’un projecte en concret, o pel conjunt de tota la seva activitat durant l’any 2016, o per la seva trajectòria en el temps.

2.- Premi Ens de l’Associacionisme Cultural Català a la Persona. Guardó honorífic que reconeixerà la tasca d’una persona que hagi ajudat a vehicular, potenciar i articular l’associacionisme, ja sigui en un projecte puntual o en tota la trajectòria en les activitats desenvolupades en el temps.

3.- Premi de les Mutualitats i Cooperatives al Mitjà de Comunicació. Reconeixement a un periodista, comunicador, programa o mitjà que hagi contribuït a la difusió de les activitats i els valors de l’associacionisme cultural català.

 

QUART.- ORGANITZADOR

Els presents premis, estan organitzats per l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català (a partir d’ara, ENS), amb seu social ubicada a la plaça de Víctor Balaguer 5, 5è. 08003 Barcelona. (El Barcelonès)

Les presents bases estaran disponibles a la pàgina web www.ens.cat

 

CINQUÈ.- ELECCIÓ DE LA CANDIDATURA GUANYADORA

L’elecció de la candidatura guanyadora es realitzarà per dos canals:

 

1.- Elecció directe del jurat:

El jurat decidirà quines persones o organitzacions mereixen el reconeixement sense celebrar un procés previ de presentació de candidatures. Les persones o organitzacions, seran escollides en l’àmbit territorial de la cultura i la llengua catalana. No obstant el jurat podrà escollir-les, excepcionalment, en altres àmbits geogràfics

Estan subjectes a aquesta modalitat el “Premi a la persona” i el “Premi de comunicació”.

 

2.- Elecció per selecció del jurat:

El jurat decidirà quina associació o federació, estigui integrada com a membre de l’ENS o no ho estigui, mereix el reconeixement entre aquelles que hagin presentat la seva candidatura. Aquesta presentació podrà ser feta directament pels implicats o per tercers.

Està subjecte a aquesta modalitat el “Premi a l’entitat”. El Jurat valorarà els següents criteris:

 • Implicació de l’entitat en el seu entorn
 • Visibilitat de l’entitat en el seu àmbit immediat i general
 • Capacitat de mobilització de l’entitat en les iniciatives que du a terme
 • Innovació i renovació de les iniciatives impulsades per l’entitat
 • Valoració dels participants i el públic en aquestes iniciatives
 • Grau de sostenibilitat dels projectes de l’entitat.
 • Repercussió social i cultural del resultat final de les activitats dutes a terme per l’entitat

 

SISÈ.- CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ.

Les entitats que desitgin presentar candidatura a la categoria “Premi a l’entitat”, o aquelles que la presentin a favor d’una altra, han d’enviar un correu electrònic a premis@ens.cat. En aquest correu han de figurar les següents dades:

 • Nom de l’entitat:
 • Nom del projecte que es presenta com a candidatura
 • Agenda d’activitats relacionades amb la candidatura durant l’any 2016
 • Repercussió mediàtica del projecte presentat en la candidatura
 • Previsió de sostenibilitat de la candidatura presentada
 • Breu història de la trajectòria de l’entitat
 • Dades de contacte de l’entitat: nom, seu social, NIF, dades de contacte (persona/es, telèfons, adreça electrònica).

 

Les candidatures han tenir ubicada prioritàriament la seu social en els territoris de parla catalana. Les entitats candidates han d’estar inscrites obligatòriament en el Registre d’Associacions i Federacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Les candidatures poden ser presentades per entitats individuals o per entitats que hagin treballat en xarxa en l’elaboració d’un projecte.

Per les candidatures que es presentin en funció de la trajectòria de l’entitat desenvolupada en el temps, caldrà aportar un resum exhaustiu de les activitats, segons els criteris de valoració mostrats en l’apartat 2) de l’article QUART

Les candidatures s’hauran d’enviar abans de les 23:59h del 28 de febrer de 2017 al correu electrònic premis@ens.cat o a l’adreça postal plaça de Víctor Balaguer 5, 5è . 08003. Barcelona (El Barcelonès).

 

SETÈ.- COMPOSICIÓ DEL JURAT

El Jurat estarà format per tres membres de la l’ENS de l’Associacionisme Cultural Català i tres experts de reconeguda vàlua professional, Si es dóna la circumstància que algun dels membres del Jurat està directament vinculat en una candidatura als premis, es permetrà la seva participació en les deliberacions però s’abstindrà en les votacions. El secretari de l’ENS de l’Associacionisme Cultural Català formarà part del Jurat, sense dret en vot, per prendre registre de l’acta. En cas d’empat en les votacions, el president del Jurat, que recaurà en un dels membres de l’ENS, disposarà del vot de qualitat.

Contra la designació del Jurat, no s’admetrà cap mena de reclamació.

 

VUITÈ.- PREMI

El premi BBVA de l’Associacionisme Cultural Català a l’entitat a la candidatura guanyadora serà recompensat amb 3000 €, trofeu Premi “Antoni Carné” de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català i diploma acreditatiu.

El premi Ens de l’Associacionisme Cultural Català a la Persona i el premi de les Mutualitats i Cooperatives al Mitjà de Comunicació seran recompensats amb l’entrega del trofeu Premi “Antoni Carné” de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català i diploma acreditatiu, respectivament.

La decisió del Jurat es donarà a conèixer durant la gal·la de lliurament celebrada el 21 de març (19:00h) a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona (Carrer del Rosselló, 505)

La dotació del premi es farà efectiu en el compte corrent que acrediti la candidatura guanyadora.

 

NOVÈ.- VEREDICTE

El veredicte del Jurat serà inapel·lable. L’ENS es reserva el dret de cancel·lar, suspendre o modificar les presents bases, així com l’organització i/o gestió dels presents premis.

 

DESÈ.- DIVERSOS

 • Acceptació.-

La presentació d’una candidatura al Premi a l’entitat, determina l’acceptació, per part de l’entitat, de la totalitat de les presents bases dels premis.

 • Publicitat.-

Els candidats, siguin persones, entitats o mitjans de comunicació, consenten

automàticament, en el moment de participar, en la utilització de la seva imatge i nom en qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació o qualsevol mitjà de la naturalesa que sigui, amb fins comercials o informatius sempre que aquests estiguin relacionats amb els premis en qüestió.

 • Protecció de dades.-

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de

Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que ens faciliti quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat de l’ENS amb la finalitat de gestionar, administrar i mantenir els serveis prestats i / o contractats, així com per mantenir-vos informat, inclús per mitjans electrònics, sobre qüestions relatives a l’activitat dels premis “Antoni Carné” de l’Associacionisme Cultural Català.

Les candidatures presentades podran exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic dirigit a premis@ens.cat o bé mitjançant un escrit adreçat a l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català. Plaça de Víctor Balaguer, 5, 5è. 08003 Barcelona (El Barcelonès) acompanyant sempre una fotocòpia del seu DNI.

ENS de l’Associacionisme Cultural Català

menú de notícies