L' Ens de l'Associacionisme Cultural Català havent-se fet seves les propostes i conclusions dels Debats al territori, centra la seva activitat bàsica en vuit fonaments:

  • Esdevenir referent, portaveu i eix vertebrador de la Taula del Tercer Sector Cultural Català.
  • Donar resposta a la necessitat de comunicar amb eficàcia i eficiència el conjunt de les activitats del moviment associatiu cultural.
  • Generar espais de debat, reflexió i d’intercanvi d’experiències dins del món associatiu cultural.
  • Constituir un espai de relació amb les institucions públiques i privades per tal que el món associatiu cultural català tingui cada vegada un major consideració i incidència en la societat catalana.
  • Actuar com a gestor de serveis a favor de les entitats associades.
  • Treballar per a la preservació, promoció i la normalització de la llengua, la cultura i la identitat nacional de Catalunya.
  • Incidir en l’àmbit escolar i afavorir el coneixement i col·laboració entre aquest i l’àmbit associatiu.
  • Treballar com a centre de difusió de les manifestacions i productes culturals de la realitat social catalana i projectar-los en el seu àmbit nacional i internacional.
Actualment,  estem aplicant  el Pla de Treball 2019-2023.