Junts, els col·lectius de cultura popular són més forts. Tenim més difusió, més reconeixement social, més influència política, més presència mediàtica, més independència respecte del sector públic i privat, més capacitat de millorar la gestió de les nostres entitats... L'Ens de l'Associacionisme Cultural Català vol aglutinar tota aquesta força compartida. Junts aconseguirem que la cultura popular tingui el reconeixement social que es mereix! Ajuda'ns a fer-ho possible!


QUI POT FORMAR PART DE L'ENS DE L'ASSOCIACIONISME CULTURAL CATALÀ?

Pot sol·licitar la incorporació a l'ENS qualsevol federació cultural ubicada a Catalunya i legalment constituïda al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya


PER QUÈ FORMAR PART DE L'ENS?

Units tenim més força per fer valdre el poder de la cultura popular. En aquest decàleg  t'expliquem els serveis que l'Ens pot oferir a la teva federació


QUINS DOCUMENTS S'HAN DE LLIURAR PER A FORMAR PART DE L'ENS?

Les federacions que desitgin formar part de l'Ens han d'enviar un correu electrònic a l'adreça "info@ens.cat" adjuntant els següents documents:


  • Certificat Acord de la Junta Directiva o Assemblea General sol·licitant la incorporació a l'Ens de l'Associacionisme Cultural Català

 
  • Estatuts de la federació

  • Certificat de representants de la federació a l'Assemblea General de l'ENS.

En el cas de les federacions que formen part d'una entitat ja associada a l'ENS, hauran de presentar un certificat de consentiment per part de l'esmentada entitat.QUOTA ENS DE L'ASSOCIACIONISME CULTURAL CATALÀ 2020
- 300€- 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________