Les Beques d'Estudi de l'Associacionisme Cultural Català, recompensades amb 6.000€, promouen la recerca sobre problemàtiques transversals dels col·lectius de cultura popular. D'aquesta manera, mitjançant tècniques d'investigació sociològiques quantitatives i qualitatives, es desitja diagnosticar les principals mancances que té el moviment associatiu en un àmbit concret, i detectar possibles mesures per a superar-les.

Les conclusions de les beques són publicades en edicions monogràfiques de la revista Canemàs. De moment, s'han publicat els estudis 'Diversitat i integració en l'associacionisme cultural català' (Enric Saurí i Marta Rovira, 2015) i 'L'associacionisme universitari de cultura popular. Naturalesa i pràctiques sociològiques' (Noemí Barrera, 2018). En la darrera convocatòria de la beca, va ser escollida la proposta 'Gènere i participació. Incorporació i participació de les dones en l'associacionisme cultural català', presentat per Núria Roca Samon.