La gestió de les entitats culturals és una tasca agraïda però sovint també complexa. Les jornades formatives s'organitzen amb l'objectiu que les Juntes Directives de les federacions i les entitats de base guanyin competències associatives, i en última instància, puguin organitzar activitats i projectes més atractius per a la ciutadania.

Els cursos organitzats per l'ENS estan adreçats a tot tipus de perfils. Inclouen principis d'actuació bàsics per a les persones que desitgen iniciar-se en una matèria, però també consells adreçats a persones que ja disposen d'uns coneixements més avançats.