En la resolució emesa per la Dirección General de Bellas Artes, es justifica que el pessebrisme és un patrimoni viu i dinàmic, que contribueix a la “preservació d’oficis artesanals especialitzats i la seva dimensió econòmica i productiva, a la riquesa dels seus béns mobles associats”, i s’incideix en la importància que té “l’associacionisme entorn aquesta manifestació i la seva projecció internacional”. La justificació també assenyala que el pessebrisme ha transcendit l’àmbit religiós per esdevenir una manifestació cultural transversal, “convertint-se en un fet sociològic”.  
La declaració permetrà iniciar els tràmits per inscriure el pessebrisme en l’Inventari General del Patrimoni Cultural Immaterial. Un pas imprescindible per tal que l’Estat espanyol pugui incloure’s en la candidatura internacional impulsada per la Universalis Foederatio Praesepistica (Federació Internacional de Pessebres), que compta amb la participació d’entitats de Catalunya, País Basc, Alemanya, Espanya, Àustria i la República de Malta, a l'espera que s'hi puguin sumar altres països.