Marc Alemany, director de Comunicació de FUNDACC – Fundació Audiències de la Comunicació, plantejarà els reptes comunicatius de les entitatsidEC - Universitat Pompeu Fabra. Balmes, 132-134