Joan Francesc-Pont, president de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, parlarà sobre "La fiscalitat associativa: impostos directes i indirectes" Roger Santiago, director de l'empresa Gestiofass, tractarà sobre "Comptabilitat i millora de la gestió associativa"