El jurat valorarà especialment treballats els orientals a l’estudi de Les transformacions de futur en l’associacionisme cultural. Després del Covid19: resiliència, relleu generacional i sociabilitat. No obstant això, no s’exclou la possibilitat de presentar altres objectes d’estudi vinculats a l’associacionisme cultural. Segons estableixen les bases, el veredicte es farà públic el 15 de juliol.

En la presentació de les sol·licituds, les persones o equips investigadors hauran de fer constar el títol de l’estudi, un breu resum (200 paraules), les motivacions, la justificació/aportació intel·lectual prevista, les hipòtesis de partença i marc teòric, l’objecte d’estudi, les eines metodològiques i una proposta d’índex, així com les dades de contacte i el curriculum vitae dels candidats.

Les conclusions de la investigació hauran de ser lliurades abans del 31 d’octubre del 2022. Com és habitual, el treball serà publicat en un volum monogràfic de la revista Canemàs. Fins ara, s’han publicat les monografies Diversitat i integració en l’associacionisme cultural català, a càrrec d’Enric Saurí i Marta Rovira; L’associacionisme universitari de cultura popular. Naturalesa i pràctiques tecnològiques, elaborada per Noemí Barrera; i el treball Les dones a l’associacionisme cultural. La incorporació i la participació de les dones en la cultura popular, de Núria Roca.