les assegurances i tot allò que fa referència a la nostra responsabilitat com a dirigents associatius i des de la mateixa entitat, tant pel que fa a la gestió dels directius i la responsabilitat civil com davant d’accidents, també sobre les pòlisses d’immobles i sobretot en els diferents aspectes que la Llei d’Espectacles pot afectar-nos, manta vegades desconeguts per la gran majoria de nosaltres. Un primer tema que tancarem abordant l’assegurança ètica i solidària.

Per altra cantó, cada cop està més present el tema de la Llei de Protecció de Dades (LOPD). Les entitats gestionem una gran diversitat de dades, la tipologia de les quals desconeixem sovint. La presentació de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, els seus conceptes fonamentals per tal que ens hi puguem anar familiaritzant, els drets i les obligacions de les entitats, la responsabilitat i la tipologia dels fitxers de dades, d’incompliment de la llei, les infraccions i el procés sancionador, així com l’eventual implantació de la LOPD, seran els temes en els que se centrarà aquesta segona part del curs de formació.