Hi poden optar menors de 30 anys, que estiguin inscrits com a Demandant d'Ocupació No Ocupats, i que acreditin la possessió d'un títol universitari


 

Requisits dels candidats:

-          Estar inscrits com a Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

 

-          Ser menors de 30 anys

 

-          Acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l'exercici professional;

 

-          No haver estat beneficiari del Programa de Garantia Juvenil en les convocatòries dels exercicis 2018 i 2019.

 

Activitats a dur a terme:

-          Producció audiovisual de píndoles corporatives de les federacions associades a l’ENS.

 

-          Assessorament de les federacions associades a l’ENS per tal que promocionin les activitats que organitzen en l’agenda ‘Batecs’, actualment en fase de creació.

 

-          Realització de píndoles de formació comunicativa a les federacions associades.

 

-          Gestió de xarxes socials del digital Tornaveu, editat per l’ENS.

 

-          Actualització d’una base de dades de mitjans i periodistes relacionats amb l’àmbit de la cultura

 

-          Acompanyament de les tasques realitzades per l’equip comunicatiu de l’ENS.

 

  

Aptituts, requisits i coneixements:

-          Idiomes:

Es valorarà molt positivament acreditar un alt nivell d’expressió escrita i oral en llengua catalana.

 

-          Coneixements tècnics:

o   Es valorarà molt positivament acreditar experiència en l’àmbit de la producció audiovisual.

 

o   Es valorarà positivament tenir estudis estudis en comunicacio 2.0.

 

Altres:

-          Es valorarà positivament que la persona candidata tingui autonomia (vehicle i permís de conducció) per desplaçar-se puntualment arreu de Catalunya durant la jornada laboral

 

-          Autonomia, capacitat de treball en equip, actitud proactiva.

 

-          Formar part d’entitats cultural i/o tenir coneixement acreditats d’aquest àmbit.

 

Condicions laborals:

-          Jornada laboral:

40h

 

-          Horari:

A consensuar dins aquesta franja horària: 08.00h-18.00h (dilluns a dijous) / 08.00h-15.00h (divendres)

 

-          Lloc de treball

C./ València 558, 6è 1a

 

-          Durada:

6 mesos

 

-          Remuneració:

1.391,00€ bruts mensuals

Plus: Despeses de desplaçament i dietes (quan la feina no sigui a Barcelona. 0,19€/km).

 

Termini candidatures:

Podeu enviar els vostres CV a l’adreça electrònica info@ens.cat fins al 6 de desembre a les 23:55h. 

Ens de l’Associacionisme Cultural Català